čtvrtek 11. ledna 2018

GramatikaPololetní písemná práce (15.1.)
-        slovní druhy
-        gramatické kategorie jmenné + slovesné (musíte znát!!)
-        podstatná jména konkrétní a abstraktní (nutno chápat rozdíl i možnou spojitost - např. jiskra: jednou jako abstraktní a jednou jako konkrétní)
-        hledání zájmen ve větách a určování druhů
-        doplňování i,í/y, ý v koncovkách přídavných jmen
-        tvary zájmena JÁ
-        stupňování přídavných jmen a tvorba možného čísla u přídavných jmen mužského rodu (např. hezký – hezcí, krkonošský – krkonošští)
-        zdvojování hlásek u přídavných jmen (nn/n) a určování druhů přídavných jmen
-        sebou/ s sebou
-        hledání chyb v textu
-        teoretické otázky ze slohu


Zde jsou odkazy na online cvičení z českého jazyka k procvičování a opakování (nejen k písemné práci): 


 http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php
 https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/slovni-druhy/

pátek 5. ledna 2018

Gramatika6.A
- skloňování a pravopis číslovek (vše i v přehledu uprostřed PS) – PS – str. 19/1,4,5,7, str. 20/10,12
- nezapomeňte DÚ: PS – str. 20/9

6.B
- číslovky máme za sebou, začali jsme se slovesy (opět opakování gramatických kategorií)
- nezapomeňte DÚ: PS – str. 21/3 a 4

PRO OBĚ TŘÍDY – 8. 1. – diktát; 15.1. – pololetní práce

čtvrtek 21. prosince 2017

Gramatika - pracovní list "k Vánocům"Jak už jsem říkala, nezapomeňte:
- vypracováváte na zvláštní (PODEPSANÝ) papír, nic nepište do zadání (!)
- vždy napište číslo cvičení a jednotlivé odpovědi (ty budou pod sebou; pokud jsou uvedená i písmenka a), b), c) atd., uvádějte před odpovědí i je).
- pouze u úkolu číslo 6 píšete celé věty (POZNÁMKA: chyby mohou být i významové povahy)
- vždy si dobře přečtěte zadání (!), ať splníte veškeré úkoly

Pro 6. A
- pokud jste ze samostatné práce nestihli některá cvičení ze str. 19, dodělejte alespoň cv. 1 (a i b) a 2
- jedná se opakování učiva z nižších ročníků (jako pomůcku máte přehledy, které jste dostali na začátku školního roku; tam, kde máte uvedeny a zvýrazněny druhy zájmen máte i číslovky a jejich připomenutí); POKUD NĚKDO ZTRATIL:  učebnice str. 50

6. B
- již jsme zopakovali i pravopis číslovek - v PS máte mít hotovou celou str. 19

pátek 15. prosince 2017

Gramatika

Nezapomeňte DÚ - tabulka se skloňováním.
Nadpis: Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen + opsat do sešitu tabulku - UČ str. 46


Zde řešení k pracovnímu listu:


         
1) 

                   se – O
všechno - N
to - U
co  - V
tím – U
co - V
to - U
cosi – N
 


2) 

                   se mnou (7. pád)
ke mně (3. pád)
mi/mně (3. pád)3) 

                   s sebou
sebou
sebou4) 

  naší
našimi
tím