sobota 24. března 2018

Gramatika, literatura, sloh


Gramatika
-začátek učiva „Věta jednoduchá“ (UČ – str. 75; PS – str. 32; dokončení větných členů – PS str. 31/11, 12)
-v úterý 27.3. desetiminutovka – rozvíjející větné členy (vyhledávání předmětu, přívlastku a příslovečných určení ve větách) + rozbor věty (základní a rozvíjející větné členy); u přívlastku musíte umět určit zda je shodný/neshodný, u předmětu pád a příslovečného určení druh (PUZ, PUM, PUČ)

Literatura
-opravné zkoušení z básně v pondělí v 6.A + NEZAPOMEŇTE DÚ!!!
-v 6.B opravné zkoušení z básně ve středu

Sloh
-slohové cvičení – CHARAKTERISTIKA OSOBY
-termín odevzdání: 4. dubna

Podmínky: 
-odevzdáno na jednotném papíru s nadepsanou hlavičkou 
-vázané (psací) písmo
-osoba, kterou budete podepisovat, byla vylosována a má zůstat v tajnosti
-minimálně 15 vět
- objeví se minimálně 3 přirovnání (bystrý jako liška, mlčenlivý jako ryba….)
-omezte používání sloves BÝT/MÍT – maximálně 7x (v libovolném poměru)
-popis bude mít tuto strukturu:
               1.celkový vzhled, postava
               2.hlava (vlasy, oči, rty….)
               3. oblečení a doplňky (co nejčastěji nosí, jaký typ je – např. sportovní, elegantní)
               4.povaha a koníčky (zde můžete zařadit třeba i typický smích, hlas, nějaké návyky a 
                   zlozvyky - např. poklepávání prsty, nohou…)
               5.vztah a postoj k osobě

Krátkou ukázku charakteristiky najdete i v učebnici na str. 117.

pátek 16. března 2018

Gramatika + literatura-probrány rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení – místa, času, způsobu)
-PS – str. 30/celá; 31/9 a 10
-učivo je v učebnici na str. 67-72

V literatuře – PS – str. 45 a 46 – nezapomeňte DÚ (46/9)

Příští týden!!
- píšeme diktát, bude test z teorie (takže projít zápisy z gramatiky - hlavně větné členy a slovesa, učivo v učebnici) + samozřejmě stále musíte znát: slovní druhy, pády, gramatické kategorie (slovesné, jmenné)


pátek 9. března 2018

Gramatika!! 13.3. píšeme znovu test na podmět a přísudek!!  
Ze stejného učiva jako u proběhlého testu (viz příspěvek z 2.3.).
Opravdu si to projděte, naučte se teorii a opakujete i pomocí online cvičení (příspěvek z 23. 2.)

Probrané učivo:
-předmět a teoreticky příslovečné určení (v 6.B dokončíme) - PS – 30/5,6, 7; učivo v UČ – str. 68-69 a 71

LiteraturaDÚ – naučit se báseň: Kytice ze stejnojmenné sbírky K. J. Erbena; zkouším v týdnu: 19. – 23. 3. Pokud by někdo měl zájem, vyzkouším i o týden dřív.

POVINNĚ PRVNÍ 4 SLOKY (končí slovy: „komu mám tebe přinésti?“)! Kdo bude chtít, může celou.

Báseň budete RECITOVAT, ne pouze přeříkávat.

Poznámka: Kdo tento týden byl – má text již vlepený v sešitě; kdo nebyl, dostane i tištěný text.

Zde je text: 


Karel Jaromír Erben
Kytice
Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly. 


I zželelo se matce milých dítek;
duše její se vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla. 


Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,
mateřídouškou nazvaly. - 


Mateřídouško vlasti naší milé,
vy prosté naše pověsti,
natrhal jsem tě na dávné mohyle -
komu mám tebe přinésti? 


Ve skrovnou já tě kytici zavážu,
ozdobně stužkou ovinu;
do šírých zemí cestu ti ukážu,
kde příbuznou máš rodinu. 


Snad  že se najde dcera mateřina,
jíž mile dech tvůj zavoní;
snad že i najdeš některého syna,
jenž k tobě srdce nakloní!


(ze sbírky: K. J. Erben – Kytice;
 podle vydání z roku 2006 v  Praze)
 

pátek 2. března 2018

GramatikaDesetiminutovka 6. 3.
-podmět a přísudek (vyjádřený/nevyjádřený; slovesný/jmenný se sponou; holý/rozvitý/několikanásobný)
-slovesné tvary složené a jednoduché
-shoda podmětu a přísudku

Teorii máte v sešitech; v učebnici na str. 64-65 (slovesné tvary pak na str. 54). K procvičování můžete použít odkazy z předchozího příspěvku. 


Jinak již máme probrán přívlastek i předmět (UČ- str. 67-69; PS -  str. 29/celá, str. 30/5)

PS 30/5 - 6.B nezapomene dokončit.